----------------------------------------

 

> CONTACT

Marko Valbracht

tel: 06-19979950

Leliehof 14

4841 ML Prinsenbeek

info@alignmentconsult.nl

Inrichten van de organisatie

Strategisch HR beleid

Performance- en competentiemanagement

Fusiebegeleiding

Functieprofielen, functiewaadering en loongebouw

Interim HR management

Trainingen

Copyright © All Rights Reserved

Alignment Consult

Wij ondersteunen bestuur en management bij het ontwikkelen en optimaal benutten van het meest duurzame kapitaal van hun organisatie: de mens. We doen dit in prachtige projecten met onze opdrachtgevers. Wij brengen de koers van de organisatie in lijn met het organisatieleren en organisatiestructuur. Op die manier creëren we krachtige verbindingen in organisaties om tot duurzame transities te komen.

 

Connecting People, Creating Value

Onze visie is dat we in de maatschappij voor grote transities staan. De huidige manier van organiseren werkt niet meer. Het bewerkstelligen van duurzame transities lukt organisaties, als ze in staat zijn om de mensen in de organisatie hun vermogen te laten aanwenden om diepgaand te durven leren. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie (lees: leidinggevenden) de juiste leercontext creëert.

 

Onze Vakgebieden

Organisatieleren